Aandachtspunten:

  • Zorgverleners spreken Engels en/of Duits.
  • Zorgverlener is inwonend (moet in het GBA staan ingeschreven).
  • Indien u een bijstandsuitkering heeft, zal het in huis nemen van een inwonende zorgverlener gevolgen hebben voor uw uitkering. Indien u een UWV-uitkering hebt, heeft dit geen gevolgen op uw uitkering.
  • Het in huis nemen van een inwonende zorgverlener heeft ook gevolgen voor uw huurtoeslag, echter niet op uw zorgtoeslag.
  • Indien u alleenstaand bent, zult u met het in huis nemen van een inwonende zorgverlener, meer gemeentebelasting gaan betalen. Deze verhoging is overigens minimaal.
  • Een inwonende zorgverlener mag niet worden gezien als partner. Indien u een WMO-budget heeft, mag de gemeente u hierop niet bekorten. Bij geen enkele gemeente in Nederland wordt aangegeven in de gemeentelijke verordening of in een beleidsregel, dat de budgethouder gekort mag worden bij het in huis nemen van een inwonende zorgverlener.
NAPO member IAPA member