Inschrijf- en vervolgprocedure

Wanneer u besluit om zich in te schrijven voor plaatsing van een inwonende zorgverlener door WWA&N, gaat u als volgt te werk:

  1. U vult het inschrijfformulier volledig in en voorziet deze van uw handtekening.
  2. U schrijft een korte brief in het Engels of Duits, waarin u iets meer over uzelf en over uw situatie vertelt. Ook stuurt u een recente foto mee. Met deze gegevens informeren wij uw toekomstige zorgverlener om een zo goed mogelijke match maken.
  3. U maakt een bedrag van € 50 over op ING rekeningnr. 6391639 t.n.v. WWA&N te Amsterdam, o.v.v. 'Inschrijving en Interview'.
  4. WWA&N neemt uw aanvraag pas in behandeling als aan alle hierboven genoemde punten is voldaan.

Interview:

Hierna neemt de zorgmanager contact met u op om een afspraak te maken voor het interview. Tijdens dit bezoek stelt de zorgmanager in overleg met u het zorgplan op. In het zorgplan worden de zorgmomenten vastgelegd. Uit het zorgplan blijkt hoeveel uur onze inwonende zorgverlener voor u gaat werken.

Het inschrijf- en interview tarief van € 50 geldt alleen voor de regio Amsterdam (woonplaats zorgmanager). Afhankelijk van uw woonplaats worden er meerkosten à € 12,50 incl. btw in rekening gebracht per 25 km vanuit Amsterdam. Deze kosten worden apart na het interview gefactureerd.

Joboffer:

Met onder andere de informatie van het inschrijfformulier, uw persoonlijke brief en foto maken wij een Joboffer (vakature). Deze Joboffer zetten wij uit bij onze agenten. U kiest zelf of in overleg met WWA&N één of meerdere zorgverleners uit. Onze zorgverleners vindt u op onze website. De door u uitgezochte zorgverlener ontvangt uw Joboffer, waarna wij u informeren of de zorgverlener geïnteresseerd is. Ook onze agenten bevelen naar aanleiding van onze joboffers gegadigden aan. Deze kandidaten leggen wij natuurlijk aan u voor.

Bij wederzijds gebleken interesse brengen wij een telefonische afspraak tussen u en de zorgverlener(s) tot stand. Na dit telefoongesprek bepalen zorgverlener, zorgmanager en u of u gaat samenwerken en kiest voor plaatsing.

Modelovereenkomsten

Voor het plaatsen van een inwonende hulpverlener, zal er gebruik worden gemaakt van 2 standaard modelovereenkomsten van de SVB (sociale verzekeringsbank). Overeenkomst 1 is het arbeidscontract tussen u en de zorgverlener. Overeenkomst 2 is de overeenkomst tussen u en WWA&N.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Wij gaan er van uit dat u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft. Budgethouders kunnen een aanvraag indienen bij de SVB om de volledige loonadministratie uit handen te nemen. WWA&N zal u volledig begeleiden bij deze aanvraag. De SVB brengt de budgethouder voor het voeren van de volledige loonadministratie geen kosten in rekening. Indien u geen persoonsgebonden budget heeft dient u zelf een loonadministratie te voeren. WWA&N zal u hierin niet begeleiden.

Inschrijving bevolkingsregister

Onze zorgverleners komen voornamelijk uit de nieuwe Europese lidstaten. Om legaal voor u te kunnen werken, zal de zorgverlener zich op uw adres moeten inschrijven. Dit kan consequenties met zich mee brengen indien u een bijstanduitkering of huurtoeslag heeft, of wanneer u alleenstaand bent. In het laatste geval moet u er van uitgaan dat u meer gemeentebelasting zult gaan betalen.

Opzegtermijn

Zowel u als de zorgverlener kunnen zonder opgave van redenen de samenwerking tussentijds beëindigen. Er geldt echter wel een opzegtermijn van 1 maand.

NAPO member IAPA member